خانه / سید محمد صالح مهجور

سید محمد صالح مهجور

تفسير سوره الكهف

جلسه اول: مقدمه تفسیر سوره الکهف جلسه دوم: تفسیر آیات ۱ تا ۴ سوره الکهف جلسه سوم: تفسیر آیات ۵ تا ۸ سوره الکهف جلسه چهارم: تفسیر آیات ۹ تا ۱۲ سوره الکهف جلسه پنجم: تفسیر آیات ۱۳ تا ۱۵ جلسه ششم: تفسیر آیات ۱۶ تا ۱۸ جلسه هفتم: تفسیر …

ادامه نوشته »

معناشناسی واژه مثانی در قرآن کریم

چکیده «مثانی» از جمله اوصافی است که از میان کتب آسمانی، وصف كل قرآن می باشد. هر چند مفسرین معانی کلی برای این واژه بیان کرده اند، اما آن را موضوعی مستقل و نیازمند شرح و بسط ندانسته اند. «مثانی» دلالت بر تبیین آیات قرآن به وسیله آیات دیگر می …

ادامه نوشته »

تیرهای زهرآگین شیطان

تير های شيطان برای گمراهی بشر و اسير نمودن او بسيار فراوان است. گاهی راه گمراهی را برای انسان با انواع زيبایيها و زخارف مادی فرش می کند و يا ديگری را تحريک می کند تا بر برادر بتازد و او را از راه صحيح سعادت منحرف سازد. اما مسموم …

ادامه نوشته »