خانه / انتشارات / مسابقه کتابخوانی / برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته دوم)

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته دوم)

برندگان هفته دوم : مسابقه کتابخوانی زندگانی عمر فاروق رضی الله عنه

پاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی هفته اول (زندگانی عمر فاروق رضی الله عنه)

ردیفسؤالپاسخ صحیح
۱مقوقس پادشاه مصر هر یک از مسلمانان را بسان چند نفر می بیند ؟ج : ۱۰ نفر
۲چرا کعب الاحبار حادثه سوء قصد را قبل از وقوع به خلیفه مسلمین خبر می دهد ؟الف: او می خواست با این زمینه سازی به مسلمین بفهماند که او از کتب انبیاء گذشته با خبر است
۳عمر بن الخطاب در جد چندم با پیامبر نسبت قومی دارد؟ب: جد نهم
۴انگیزه عمر رضی الله عنه از ساخت شهر های بصره و کوفه چه بود؟ صحیح ترین گزینه کدام است.د: پیشروی مسلمانان در خاک ایران بیم آن وجود داشت که در آینده اوضاع دگرگون شود و با توجه به خاطره واقعه جسر دستور داد در مناطق عراق جایی که آب و هوای سازگارتری با شرایط مسلمین داشت این دو شهر را بنا کرد.
۵جنگ یرموک جز فتوحات کدام یک از خلفاء قلمداد می شود؟ج: چون اندکی قبل از اتمام خلافت ابوبکر و در آغاز خلافت عمر ادامه داشت این جنگ جزء فتوحات ابوبکر قلمداد می شود.
۶در فتح دمشق توسط ابوعبیده کدام یک از گزینه های زیر به عنوان چالش اصلی که فتح دمشق را نا ممکن می ساخت محسوب می شوند؟ب: رسیدن هرگونه کمک نظامی دشمن از راه های حمص؛ فلسطین و فحل که فتح دمشق را ناممکن می ساخت.
۷آنچه مسلمین را بیش از هرچیزی از برای فتح، سرزمین شام را تشویق می کرد کدام مسئله بود؟ب: مسجد الاقصی چون واقعه ی اسراء با آن گره خورده بود.
۸شهر غوطه چه زمانی و چگونه فتح شد؟ج: قبل از فتح دمشق و سپاه اسلام با شهری خالی از سکنه مواجه شدند.
۹در خصوص فتح دمشق کدام گزینه با کلیات این فتح مطابقت و همخوانی ندارد؟الف: آنچه سبب ترس و هراس نسناس  حاکم شهر دمشق و باهان فرمانده پادگان بود ادوات جنگی؛ منجنیق ها و فلاخن های گلوله انداز بود.
۱۰کدام یک از صحابی بزرگ رسول خدا بدست لشکریان روم اسیر و در قسطنطنیه زندان شده بود بانامه تهدید آمیز عمر برای هراکلیوس آزاد می گردد؟ج: عبدالله بن حذیفه  
۱۱چگونه مسلمین موفقیت در جنگ فحل را نصرت و حمایت الهی قلمداد می کردند؟الف: تمام نقشه هایی که علیه مسلمین کشیده شده بود نهایتا علیه دشمن شده و اسباب شکست آنها و پیروزی مسلمانان را فراهم و اصولا این جنگ خلاف تصور و انتظار مسلمین پیش آمده بود.
۱۲اتفاق عجیبی که در مرج الروم مسلمین را غافلگیر کرد کدام است؟ب: ناپدید شدن لشکر پترتئودور
۱۳کدام عامل سبب شکستن محاصره حمص و صلح آن شد؟الف: وجود بلایای طبیعی
۱۴فتح بندر لازقیه چگونه صورت گرفت و کدام عامل سبب تسلیم دشمن شد؟ب: نیرنگ نظامی
۱۵پس از تصرف بندر لازقیه کدام شهر و توسط چه کسی و چگونه فتح شد؟د: قنسرین یکی از شهرهای مهم از توابع حلب – خالد – حیله نظامی و حمله غافلگیرانه
۱۶آگاه باشید که شما اگر در آسمان؛ روی ابر قرار بگیرید خداوند جل جلاله یا ما را نزد شما می آورد یا شما را نزد ما فرود می آورد ( این گفته متعلق به چه کسی است) ؟د: خالد بن ولید
۱۷فتوحات (قنسرین- حیره – بویب – فحل – قادسیه) به ترتیب کدام یک مربوط به جبهه شام و جبهه عراق می باشد؟الف: شام – عراق – عراق – شام – عراق
۱۸کدام یک از موارد زیر جزء ویژگی های شهر انطاقیه روم نیست؟ج: فرمانده ای بنام سلوکوس این شهر را بنا کرده بود
۱۹پس از سقوط انطاقیه کلیه شهر ها و روستاهای شام تا محلی بنام …. که ساکنین آن ناحیه مشهور به …. بودند بدون هیچ مقاومتی تسلیم و همه در دین اسلام گرویدند.د: جرجومه – جراجومه
۲۰هراکلیوس پس از فرار های مکرر و مکان گریزانه نهایتا به کجا پناه برد؟الف: قسطنطنیه
۲۱کدام فرماند رومی توانسته بود صلیب بزرگ که نماد مسیحیان رومی بود از ایرانیان باز پس گیردب: ارطبون
۲۲…. اگر با تمام عده لشکرش باهم به یکی از این شهرها می تاخت شکی نبود که ارطبون گروه ها و قوایش را از بقیه شهر ها فرا می خواند و لشکری عظیم؛ کاملا مجهزفراهم؛ از پشت سر به مسلمین حمله می کرد. با توجه به متن فوق چه کسی در مقابل ارطبون قرار دادشت؟ج: ابن العاص
۲۳واقعه مهمی از وقایع شنیدنی از عدالت عمر که مربوط به شکستن غرور متکبران است ؛ نقل کدام داستان زیر است؟ج: مجبور کردن ابی سفیان رئیس بنی امیه برای خراب کردن مجرای آب
۲۴( ما باکاری روبرو شدیم که نتوانستیم تا رسیدن شما در جای خود بمانیم پس عجله کنید تا به ما برسید؛ وعده گاه ما بویب می باشد) این متن نامه چه کسی و خطاب به چه کسی می باشد؟الف: مثنی – جریر بن عبدالله بجلی
۲۵اعراب به چه کسی «ذوالحاجب» می گفتند؟ج: مردانشاه
۲۶این جمله در خصوص کدام فرمانده است؟ در برابرم هیچ مانعی نیست که او را به فرماندهی گروهی برگزینم جز اینکه او عجول است.ب: سلیط بن قیس
۲۷پس از سخنرانی مثنی در مدینه و خطبه عمر نخستین کسی که حاضر به جنگ با پارس و رفتن به جبهه عراق شد که بود و در کجا به شهادت رسید؟د: ابوعبید ثقفی – جسر
۲۸کدام یک از جمله های زیر در مورد اقدامات سعد بن ابی وقاص صحیح می باشدب: سالن بزرگی که مجلس شاهنشاهی بود به نمازگاه مسلمین تبدیل کرد
۲۹فتح خوزستان توست چه کسی انجام گرفت؟الف: سعد بن عتبه
۳۰عاقبت یزد گرد چه شد؟د: به آسیابانی پناه آورد و به دست آسیابان کشته شد.
۳۱با توجه به بررسی و مطالعه زندگی بزرگان دراین کتاب؛ کدامیک از وقایع زیر متناسب با تواضع و فروتنی بزرگان اسلام  نیست؟ج: اقدام متواضعانه ابوعبید در مقابل سایر فرماندهان  در عبور از نهر فرات در واقعه جسر.
۳۲منظور از « ارطبون عرب» کیست؟الف: عمرو بن العاص
۳۳در مورد فتح شهر ایلیا ( قدس) گزینه نادرست را انتخاب کنید؟د: ابوعبیده و خالد ؛ به کمک عمرو بن العاص و شرحبیل بن حسنه به این موفقیت دست یافتند.
۳۴با توجه به اکثر فتوحات مسلمین کدام عامل از اهمیت بیشتری در پیروزی آنها نقش داشت؟الف: اخلاص در عمل و ثبات در کار
۳۵ما در مقابل شما یکی از دو امر نیکو خواهیم داشت (یا غنیمت دنیوی یا غنیمت اخروی ) جمله فوق از کیست و خطاب به چه کسی است؟  الف: عباده بن صامت – مقوقس
۳۶این جمله متعلق به کدام نویسنده می باشد؟ (در دنیا؛ کشور گشایانی مهربان تر و فاتحینی عادل تر از عربها دیده و شنیده نشده است.)ب: گوستاو لوبون
۳۷از نظر سید عبدالرحیم خطیب (مؤلف کتاب ) اساس فهم پیروزی مسلمانان در جنگ هایشان چه بود؟ج: فرماندهی و رهبری صحیح
۳۸مهمترین و مؤثر ترین وقایع اسلامی که حد فاصل بین ضعف و قدرت مسلمین بود؟  الف: هجرت پیامبر
۳۹کدام یک از یهودیان در شهادت عمر رضی الله عنه دخیل بودند؟ج: کعب الاحبار
۴۰اسلام؛ هجرت و خلافت عمر رضی الله عنه برطبق گفته ابن مسعود صحابی چه مواردی را برای مسلمین به ارمغان آورد؟د: فتح؛ پیروزی؛ رحمت الهی
۴۱با مسلمان شدن چه کسی؛ دین اسلام گسترش یافت و از خانه رسول الله صلی الله علیه وسلم خارج گردید؟ب: ابوبکر رضی الله عنه
۴۲کدام فرمانده رشید اسلام ابتدا در جبهه عراق و سپس طبق فرمان خلیفه به جبهه شام رفت؟الف: خالد بن ولید
۴۳گابان فرمانده جنگی ایران که در جنگ نمارق اسیر شده بود با چه حیله ای جانش را نجات داد؟ب: در مقابل دادن دو غلام به کسی که او را اسیر کرده بود امان خواست
۴۴سرزمین های سواد عراق ( نواحی بین دجله وفرات ) چگونه و توسط چه کسی فتح شدند؟ج- ابوعبید ثقفی – به وسیله صلح با اهالی  
۴۵مردم ایران نسبت به کدام فرمانده معتقد بودند که او علم نجوم دارد؟ب: رستم فرخ زاد
۴۶دردناک ترین حادثه در جنگ جسر چه بود؟د: کشته شدن چهار هزار نفر از زبده ترین جنگ آوران مسلمین
۴۷کدام فرمانده اسلام اولین مسلمانی بود که به دلتای نهر دجله وفرات آمد و ابوبکر را به فتح سرزمین عراق ترغیب نمود؟د: مثنبی حارثه
۴۸کدام یک از افتخارات زیر مربوط به مثنی نمی باشد؟د: لشکر کشی به سوی مدائن و پیروزی
۴۹چگونه سعد بن ابی وقاص جانشین مثنی در جبهه شام شد؟ب: با ارسال نامه سعد؛ مبنی بر اعزام هزار نفر سواره نظام هوازن؛ حاضرین جلسه رای به فرماندهی سعد در عراق دادند
۵۰جمله مشهور ( ارم یا سعد فداک ابی و امی) مربوط به کدام حادثه است؟الف: حراست و حفاظت از جان رسول الله در جنگ احد
۵۱تاتکیک جنگی عمردر سوق دادن  لشکرسعد به قادسیه چه بود؟د: قادسیه دروازه پارس بود و در آنجا مواد خوراکی بیشتر و آسانتراز مکانهای دیگر در دسترس بود
۵۲سعد بن ابی وقاص قبل از نبرد مدائن چه سیاستی را اعمال کرد؟ج: سعد گروهی متشکل از نعمان و یارانش را فرستاد تا ابتدا یزدگرد را به اسلام و در صورت قبول نکردن اسلام به جزیه دادن و در صورت نپذیرفتن اعلام جنگ کنند.
۵۳این جمله مربوط به چه کسی و خطاب به چه کسی است (من هیچ قومی را بر روی زمین بدبخت و کم ارزش تر و در میان خودشان پریشان تر از شما ندیدم)ج) یزگرد پادشاه ایران – نعمان بن مقرن
۵۴یزدگرد بعد از مذاکره با نعمان و گروه اعزامی مسلمین چگونه رفتار کرد و آنها چه عکس العملی داشتند؟د) یزدگرد با ظرفی پر از خاک بر دوش، آنها را اخراج کرد – حمل خاک ایران را به فال نیک گرفتند.
۵۵تاکتیک قعقاع بن عمرو قبل از جنگ روز اغواث چه بود؟د) گروه هزار نفری خود را به ده دسته صد نفری تقسیم و با فاصله زمانی به سپاه اسلام در صبح روز اغواث اضافه شدند.
۵۶مهمترین تاکتیک جنگی که سبب موفقیت سپاه اسلام در روز اول نبرد قادسیه بود کدام است؟ب) عاصم بن عمرو تمیمی که فردی چاره اندیش بود با قطع طناب فیل ها و حمله به آنها، فیل‌ها را از معرکه فراری داد.
۵۷در سومین روز نبرد قادسیه فیل ها چگونه از دور جنگ خارج شدندالف: سعد بن ابی وقاص به عاصم و قعقاع مأموریت داد تا فیلها را از ناحیه چشم و خرطوم آسیب برسانند
۵۸کدام سرباز در روز اغواث شجاعانه جنگید که هیچکس او را نمی شناخت؟د: ابو محجن ثقفی
۵۹رستم فرخزاد در کدام جنگ و توسط چه کسی کشته شد؟ج: در روز چهارم قادسیه – هلال بن علقمه
۶۰اقدام خلیفه مسلمین پس از ارسال یک پنجم غنائم جنگ قادسیه به مدینه چه بود؟  ب: با مشورت صحابه تمام غنائم را به لشکریان باز پس فرستاد.
۶۱سعد بن ابی وقاص به سبب کدام بیماری شرف حضور مستقیم در نبرد قادسیه را نداشت؟الف: نقرس
۶۲در خصوص حرکت لشکر سعد به سوی مدائن کدام یک درست نیست؟  د: نگهبانان شهر عتیق در یک سوم غنائم جنگی سهم داشتند
۶۳فاطمه بنت خطاب و شوهرش سعید بن زید نزد کدامین صحابی جلیل القدر رسول خدا صل الله علیه والسلم تعلیم می دیدند؟الف: خباب بن ارت  
۶۴این بیت متعلق به کدام یک از شاعران شهیر ایران زمین می باشد ؟ عمر کرد اسلام را آشکار   بیاراست گیتی چون باغ بهار    ب: فردوسی  
۶۵این بیت متعلق به کدام یک از شاعران شهیر ایران زمین می باشد ؟ دیگر عمر که لایق پیغمبر بودی گر سید رسل نبدی ختم انبیاءد : سعدی
۶۶عمر در زمان خلافتش مشک آبی را بر دوشش حمل می کرد او در جواب کسانی که از او می پرسند چرا چنین می کنی چه پاسخی می دهد ؟ج : خود را پسندیدم لذا خواستم با این کار نفس خود را ضعیف کنم
۶۷نویسنده کتاب شرط اساسی صحت انتخابات را چه می داند ؟ب: انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان دارای اهلیت باشند
۶۸این جمله سیدنا عمر متعلق به کدامین واقعه میباشد ؟”از کی مردم را به بردگی گرفته اید و حال آنکه مادرانشان آنها را آزاد زاییده اند ”  ب: مجازات عمرو بن العاص و فرزندش
۶۹سیدنا عمر نیک بختی و بد بختی قومی را در چه چیزی می بیند ؟د : عمل زیاد و قول کم
۷۰اولین شخصیتی که بعد از تقاضای مجدد سیدنا عمر برای نبر در جبهه عراق اعلام آمادگی می کند چه کسی می باشد ؟د : ابوعبید ثقفی
۷۱گابان فرمانده کار کشته ایرانیان پس از اسیر شدنش به دست سربازان اسلام چگونه خود را نجات می دهد ؟ج: با امان گرفتن از سربازی از سربازان اسلام
۷۲رستم فرخ زاد برای اینکه به لشکر بفهماند جنگ با مسلمانان چقدر حیاتی است چه اقدامی می کند و به مردانشاه رئیس گارد سلطنتی چه دستوری را صادر می کند ؟ج : درفش کاویان را به دستش سپرد و به او گفت اگراز جالینوس سستی دید او را بکشد .
۷۳واقعه جسر در چه ماه وسالی رخ داد ؟  الف: رمضان سال ۱۳ هجری
۷۴سعد ابن ابی وقاص به چه علت در حالی که فرمانده جنگ بود نتوانست در جنگ قادسیه حاضر شود ؟  الف: مریضی
۷۵زمانی که سعد ابن ابی وقاص خود را در یک طرف شط  می بیند و در آن طرف شط خبر فرار یزدگرد از مدائن را می شنود دست به چه اقدامی می زند ؟د : تشویق میکند که سوارکاران خود را به رودخانه خروشان بزنند
۷۶سعددابن ابی وقاص در چه سال و ماهی توانست مدائن پایتخت ایران را فتح کند ؟الف : ماه صفر سال ۱۶ هجری
۷۷انگیزه فیروزان از به تاخیر انداختن جنگ نهاوند چه بود ؟د : ب و ج
۷۸همدان به چه شکل فتح گردید ؟الف : با طلب کردن امان از مسلمین
۷۹کدامین فتح لقب فتح الفتوح به خود اختصاص داد ؟د : نهاوند
۸۰اولین شخصیتی که در اسلام  تیر به سوی دشمن انداخت چه کسی می باشدج : سعد ابن ابی وقاص
۸۱یزدگرد پس از به خشم آمدن از صحبت های نمایندگان مسلمانان چه اقدامی انجام می دهد ؟ج: ظرفی پر از خاک بر دوش یکی از نمایندگان می گذارد و آنها را از دربار اخراج می گرداند
۸۲حضرت عمر در مورد کدام یک از جنگجویان فرمود هر کدام از آنها بسان یک هزار لشکر هستند ؟د : عمرو بن معدی کرب و طلیحه بن خویلد
۸۳روز اول جنگ قادسیه به چه روزی شهرت یافت ؟ب: ارماث
۸۴رستم فرخ زاد به دست چه کسی  کشته می شود؟الف : هلال بن علقمه
۸۵سرنوشت رستم فرخ راد چه شد ؟ب:  خود را در رودخانه می اندازد و توسط یکی از سربازان اسلام تعقیب و کشته می شود
۸۶کدام یک از گزینه های زیر در متن قرار داد خلیفه مسلمین برای مردم قدس وجود ندارد ؟ج: آنها نسبت به دینشان مختار ولی برای برگزاری شعائر دینی شان باید با مسلمین هماهنگ باشند
۸۷به چه علت حضرت عمر پیشنهاد اسقف مبنی بر اینکه نماز ظهر را در کلیسا بخواند قبول نمی کند ؟د: بخاطر احتمال اینکه مسلمانان بعدها کلیسا را به مسجد تبدیل بکنند
۸۸در فتح مصر کدامین عمل سبب شد قبطی ها نسبت به مسلمین با نظر دوستی و محبت بنگرند ؟الف: آزاد سازی دختر مقوقس از اسارت همراه با تجلیل واحترام
۸۹در تقاضای مقوقس جهت مذاکره صلح کدام یک از صحابی بزرگ رسول خدا مسئول شد مستقیم با او وارد گفتگو شود ؟الف: عباده بن صامت
۹۰در صلحی که فی مابین عمرو العاص و مقوقس بوجود آمد چه قشری از پرداخت جزیه معاف شدن ؟ج: پیرمردان نوجوانان به سن بلوغ نرسیده، دوشیزدگان و زنان
۹۱مبدا هجری تاریخ اسلام به پیشنهاد کدام یک از صحابی بزرگ رسول خدا تعیین گردید ؟ج: علی بن ابی طالب  
۹۲در فتح کدامین شهر حضرت عمر به عمرو بن العاص می فرماید در عجبم از اینکه تا این زمان فتح این شهر  برای شما بتاخیر افتاده ، لشکرت را متوجه خدا بکن چه بسا آنها از خدا غافل شده اند و اختلاف و فساد در آنها رخ داده که نصرت نمی شوند ؟ب: فتح اسکندریه  

قابل توجه شرکت کنندگان: تمامی سؤالات مسابقه ۹۲ سؤال بوده است که بصورت تصادفی به تعداد ۱۰ سؤال بین شرکت کنندگان تقسیم شده است.

درباره ی مدیر سایت

همچنین ببینید

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

ردیفنام و نام خانوادگیمحل سکونت۱رحمان کریمیقروه۲اسماسیدزادهزاهدان۳راحله گربندی نژادگربند۴مهسابیستونیروستای مغدان۵جلال آزادهکشاردوستنی۶رائد راهنمالطیفی۷عاطفه رحیمیقشم۸مهنازبیستونیروستای مغدان۹خیر بی بی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × پنج =

-- بارگیری کد امنیتی --