سؤال ۱۰- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۱۰- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ رسول الله ﷺ فرموده اند: کسی که حرفی از کتاب الله (قرآن) را بخواند در مقابل به او يک نيکی می رسد و هر نيکی ده برابر می شود؛ نمی گويم (الم)يک حرف است بلکه، الف يک حرف ، لام يک حرف و ميم يک …

ادامه نوشته »

سؤال ۹- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۹- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ صحابی به فردی گفته می شود که در حال مسلمان بودن پیامبر را ملاقات کرده باشد و مسلمان بمیرد. صحابه بهترین افراد و برگزیدگان و افضل این امت پس از پیامبر هستند. لذا بر ما واجب است که آنها را دوست بداریم، از آنان راضی …

ادامه نوشته »

سؤال ۸- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۸- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ طبق احادیث رسول الله ﷺ نماز با جماعت ۲۷ برابر اجر و ثواب نسبت به نماز فرادی و تنهایی در خانه دارد و رسول الله ﷺ می‌فرمایند: «کسی که صبحگاه و شامگاه به سمت مساجد حرکت کند خداوند ضیافتی برای او در بهشت تدارک می …

ادامه نوشته »

سؤال ۷- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۷- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸  روزه و دعا دو عبادتی هستند که رابطه تنگاتنگی با هم دارند و خداوند در میان آیات روزه به دعا اشاره می‌کند و این خود بیانگر این موضوع می باشد و یکی از کسانی که دعایش مورد اجابت قرار می گیرد شخص روزه دار است. …

ادامه نوشته »

سؤال ۶- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۶- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ عقیده تنها به دین اسلام اختصاص ندارد بلکه صاحب هر دین و آیینی قطعا دارای نوعی عقیده است که زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می کند؛ اما باید بدانیم که اساسا دو نوع عقیده وجود دارد: ۱- عقیده صحیح ۲- عقیده فاسد کدام …

ادامه نوشته »

سؤال ۵- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۵- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ او کسی است که با پدرش جزء هفتاد نفری است که در عقبه دست بیعت به پیامبر داد و خودش تنها کودکی است که در عقبه با پدر و مادرش حضور داشته است. او جزء خانواده ای است که پیامبر اینگونه در حق آنها فرمود: …

ادامه نوشته »

سؤال ۴- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۴- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ رمضان از ریشه رَمض بمعنی داغ شدن و سوختن است و مضاف شده به شهر و به صورت علم در آمده است و وجود الف و نون زائد و علم بودن باعث منع صرف او شده و در جاهلیت به آن نائق می گفتند. صوم …

ادامه نوشته »

سؤال ۳- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۳- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ او در خانواده ای مسلمان بزرگ شد و در کنار پدر و مادری مسلمان پرورش یافت. پدر و مادری که جزء سابقین بودند. او کسی است که از طرف پیامبرﷺ مخیر شد برای انتخاب مهاجر یا انصاری بودن و او انصاری بودن را انتخاب نمود. …

ادامه نوشته »

سؤال ۲- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۲- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ جود و بخشندگی از اوصاف الله متعال می باشد که رسول الله ﷺ می فرمایند: «خداوند بخشنده است و بخشندگی را دوست دارد». بندگان نیز می توانند بهره ای از این صفت داشته باشند، رسول اللهﷺ در ماه رمضان چندین برابر بیش از ماه های …

ادامه نوشته »

سؤال ۱- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸

سؤال ۱- مسابقه پیامکی رمضان ۱۴۳۸ رمضان ماهی است که درهای بهشت باز و درهای آتش بسته و شیاطین در غل و زنجیر هستند، کسی که از روی ایمان و بخاطر امتثال امر الله روزه بگیرد گناهان گذشته او آمرزیده می شود و روزه تنها عبادتی است که الله آنرا خاص …

ادامه نوشته »