سرخط خبرها

توصیه شیخ محمد ضیایی به طلاب

تاریخ ۱۳۷۰/۰۳/۰۸ هجری شمسی

۱- در ماه های تعطیلی تا اول مهر روزهای جالبی است اگر بتوانیم به کارهای مفید مانند تشکیل کلاس های قرآن، مطالعه‌ی کتاب های خوب، و یا کار و خدمت به خانواده و بستگان خود بپردازیم.

و روزهای خطرناکی است اگر با بیکاری و گردش ها و تفریح های گوناگون بگذرانیم؛ زیرا از قدیم گفته شده است (مفهوم یک بیت عرب): بدون شک جوانی و بیکاری و پولداری، سه وسیله فساد و آلودگی است برای انسان، چه وسیله عجیبی.

۲- شما باید مطمئن باشید که تا اول مهر، آشنایان شما نسبت به آینده شما به هیچ وجه بی تفاوت نیستند، بلکه شما را به عنوان یک جوانی که در راه خدمت به دین و اصلاح جامعه وحل مشکلات اجتماعی ودینی مردم قدم گذاشته است نگاه می‌کنند.

بطور کلی آشنایان شما نسبت به شما سه نوع هستند:

نوع اول: مردان وزنان متدین ودانا ودلسوز؛ اینها انتظار دارند شما در راه مقدسی قدم گذاشته اید پایدار وثابت قدم بماند و درست حرکت کنید تا به عنوان یک معلم متدین ویا یک دبیر علوم دینی ویا یک امام جمعه وجماعت برای آنها خدمت کنید؛ اول آنها به تو احترام بگذارندواز تو راضی شوند. ودوم خداوند از شما راضی شود وشما را سعادتمند گرداند.

نوع دوم: مردان و زنان نادان و بی تقوا و بی خبر از سرنوشت بشر، اینها با تمام امکانات خود سعی می‌کنند. شما را از ادامه‌ی تحصیل باز دارند و کوشش می کنند شما را به عنوان یک ملای عقب افتاده (به قول خودشان) سر بار جامعه معرفی نمایند.

بیشتر این افراد خودشان می‌دانند که متدین وعالم بودن افتخار است و هرگز ملای باسواد متدین سربار جامعه نیست. اما به قول معروف برایشان نمی‌صرفد که حقیقت را بگویند چون منظورشان این است که امثال خودشان بیشتر باشند و شخصی در جامعه بوجود نیاید که مزاحم کارهای آنها باشد.

نوع سوم: از آشنایان شما افرادی هستند که به تمام امور زندگی و یا کلیه افراد بی تفاوت هستند. به تعبیر قرآن (کالأنعام) هستند. حال شایسته است با دقت بررسی کنید؛ آیا معقول است شما خواسته های مرادن و زنان نوع دوم: (نادان و بی تقوا و بی خبر از سرنوشت بشر) برآورده سازید و مردان نوع اول (متدین ودانا ودلسوز) را نگران و خشمگین سازید؟

۳- مهمترین وسایل آبرومندی و استقامت شما در ایام تعطیلات از این قرار است:

۱- نمازهای پنجگانه را حتی المقدور به جماعت بخوانید (چه در مسجد با جماعت پنجگانه و چه در خارج از مسجد با همراهان خود، هر کجا که باشید).

۲- سعی کنید با افراد بی نماز و جوانان بی بند و بار همراه نباشید، مگر برای اینکه آنها را ارشاد کنید و آنها را وادار کنید به اصلاح شدن؛ زیرا همراه شدن شما با افراد بی تقوا نمایانگر این است که شما روش و عقیده آنها را می پسندید؛ به قول معروف:

کبوتر با کبوتر باز با باز کند            همجنس با همجنس پرواز

۳- در عروسی ها و گردش ها و مسافرت ها امکان بی بند و باری و بی تقوایی زیادتر است؛ بنابراین لازم است به شدت مواظب باشید تقوا و سنگینی و حیثیت خود را در این سه محل آلوده نکنید، بسیار خطرناک است که شما فکر کنید چون دو سال قبل در عروسی فلانی رقصیدم حال اشکال ندارد در عروسی این آقا هم برقصم یا چون دو سال قبل گردش می رفتم و نماز به جماعت نمی خواندیم حال اشکال ندارد اگر بی نماز باشیم.
با تأکید به شما توصیه می شود از این استدلال شیطانی برحذر باشید و در گردش ها و عروسی ها تقوا و شرف و حیثیت را نگه دارید.

۴- با یک اراده محکم و استوار، در برابر بچه هایی که مسائل دینی را به مسخره می گیرند خونسرد و پایدار باشید و مطمئن باشید هرگز نمی توانید رضایت آنها را جلب کنید مگر هنگامی که بقول معروف آلت وسیله دست آنها قرار گیرید و مطابق میل آنها رفتار کنید.

۴- مطابق صریح قرآن ( آیات مفصل آخر سوره آل عمران) مؤمن و درستکار و سالم و آبرومند بودن گرفتاری دارد و مشکل است، اما اگر بتوانیم مشکلات و گرفتاری ها را تحمل کنیم از هر جهت بهره مند می شویم کما اینکه مسلم است بی‌تقوایی و تبهکاری بسیار آسان و برای همه کس میسر است بقول معروف:

با ادب باش پادشاهی کن              بی ادب باش هر چه خواهی کن

۵- مطابق بیان قرآن و سیره نبوی، لباس مخصوص برای خدمت گزاران دین و مذهب تعیین نشده است اما در تمام ادیان و مذاهب مشهور جهان از هزاران سال پیش پذیرفته شده است که متصدیان کارهای مهم و حساس، لازم است با لباس مخصوص و مشخصی انجام وظیفه نمایند تا برای مردم معلوم شود که چه وظیفه دارند و در جامعه اسلامی هم بیش از ۲۶۰ سال است که توسط قاضی القضات بغداد مقرر گردیده است، ائمه مساجد و خطبای جمعه در جهان اسلام دارای لباس مخصوص می باشند.

اینک در زمان ما افرادی پیدا شده اند که می گویند: چون پیامبر صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین رضی الله عنهم و مجتهدان ائمه اهل سنت در قرن اول و دوم هجری لباس مخصوص نداشته اند و با لباس مردم عادی با لباس پیشنماز می‌شده اند و یا خطبه می خوانده اند. لباس مخصوص برای پیش نمازی بدعت است. در پاسخ این استدلال به ظاهر فریبنده لازم است به دو مطلب توجه شود:

الف) بدعه هایی ساخته شده در دین اسلام از این قرار است:

۱- شکل و نقطه گذاری قرآن.
۲- در کاغذ و به خط کنونی نوشتن قرآن ( قرآن اصلی در پوست آهو و با خط کوفی نوشته شده)
۳- جدا کردن بعضی سوره های قرآن مانند سوره کهف، یس، عم جزء.
۴- تغییر ساختمان مسجد بوسیله گچ و سنگهای تراشیده و دیگر وسایل ساختمانی جدید.
۵- ساختن مناره در مسجد.
۶- ساختن محراب در داخل مسجد به عنوان جای حفاظت امام.
۷- ساختن منبر از غیر چوب گز بوسیله آن و سیمان.

اینک از مدعیان بدعه بودن عمامه و پیراهن بلند (لباس مخصوص امامت در این منطقه) سؤال می شود به چه دلیل این بدعه های هفت گانه یاد شده که همه اش به قرآن و مسجد وابسته است محکوم نمی‌کنند و فقط با لباس پیش نمازی به جنگ برخواسته اند.

ب) باید توجه داشت افراد یک جامعه از نظر لباس به دو گروه تقسیم می شوند:

گروه اول: آنهایی که لباس مخصوص دارند و هرگز بدون لباس مخصوص در محل کار خود انجام وظیفه نمی کنند. مشهورترین این گروه عبارتند از: ۱- نظامیان (سرهنگ، سرگرد تا سرباز) ۲- پلیس ۳- طبیب ۴- استاد دانشگاه

گروه دوم: کسانی هستند که لباس مخصوص ندارند مشهورترین این گروه عبارتند از : ۱- بازرگانان ۲- کشاورزان ۳- کارگر ۴- بیکار.

حال مناسب است منصفانه قضاوت کنیم آیا برای پیشنماز و خطیب جمعه که وظیفه مهم و مشخصی انجام می دهند و از لحاظ معنوی و توجه مردم به هیچ وجه کمتر از طبیب و پلیس و سرهنگ نیست، آیا شایسته است که مانند گروه اول باشد، دارای لباس مخصوص و با فرم منبر و محراب آراسته گردد یا مناسب است که مانند کاسب و کشاورز و کارگر و بیکار، به هر شکلی که بخواهد پیشوای مردم شود، و خطبه ادا کند. (خداوند به همه توفیق دهد که در درک حقایق شعور و فکر سالم به کار ببریم و عادلانه قضاوت بکنیم).

۶- برخورد ظاهری شما با آشنایانتان معرّف شخصیت شماست؛ بنابراین کوشش کنید با هر کس به مهربانی و تواضع برخورد نمایید.
نسبت به کلیه ملاقات کنندگان پیش سلام باشید برای بزرگترها احترام قائل شوید و نسبت به کوچکترها بی احترامی و شوخی نکنید.

۷- بدانید که اگر کار خوبی انجام دادید و در راه درست هدایت شدید خداوند به شما لطف کرده است، و اگر غیر از این بود نفس و شیطان بر شما غالب شده است، لازم است مأیوس نشوید و به خداوند پناه ببرید.

و صلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم أجمعین.

درباره ی مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

-- بارگیری کد امنیتی --