خانه / انتشارات / مسابقه کتابخوانی / برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

ردیفنام و نام خانوادگیمحل سکونت
۱عاطفه رحیمیقشم-هلر
۲آسیه زارعیهرنگ
۳مینا قاسمیروستای کاریان
۴کلثوم مهدرهنگویه
۵محمد احمدیلنگه
۶حسنا محمدیبستک
۷رائد راهنمالطیفی
۸مریم آهنجپارسیان
۹فهیمه رحیمیقشم
۱۰حسنی سیدزادهزاهدان
۱۱جلال آزادهکشار دوستنی
۱۲ستاره شریفیروانسر
۱۳حسن واحدیپارسیان
۱۴فاطمه دست بستهبستک
۱۵فوزيه خرمروستاي دژگان

پاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

ردیفسؤالپاسخ صحیح
۱کلمه عرب به قومی که در بیابان ها و صحراهای بی آب و علف سکونت کرده و آن بیابان و صحرا را وطن خویش قرار داده اند اطلاق میشودالف) صحیح
۲مورخان قوم عرب را بر حسب دودمان به دو دسته عرب بادئه و عرب عاربه تقسیم بندی کرده اند.ب) غلط
۳عرب عاربه همان اعراب قحطانی اند و سرزمینشان بلاد حجاز استب)غلط
۴در خصوص نسبت هاجر به ساره همسر ابراهیم علیه السلام انتخاب کنید : ساره یکی از زیباترین زنان زمان خویش بود و یکی از سلاطین جبار قصد نیرنگ به او داشت اما ساره به درگاه خداوند دعا کرد و نیرنگ او به خود او برگشت داده شد و آن ستمگر دریافت که ساره زن صالحه است لذا به پاس فضیلت ساره هاجر را به کنیزی او بخشیدالف) صحیح
۵آنچه سبب شد ابراهیم هاجر و فرزند شیرخواره اش را به سرزمین بی آب و علف مکه ببرد حسادت ساره نسبت به هاجر بودالف) صحیح
۶در روایت بخاری آمده که ابراهیم علیه السلام چند سفر به مکه داشتند و وقتی به خانه اسماعیل آمدند علیرغم اینکه موفق به دیدار اسماعیل نشدند توصیه ای به اسماعیل داشتند مبنی برجابجایی آستانه خانه‌اش اسماعیل علیه السلام نیز عمل نمودند آستانه خانه کنایه از بنا کردن خانه ای مستحکم بود و در سفر بعدی آنها خانه کعبه را بنا نهادندالف) صحیح
۷عدنان نیای بیست و یکم رسول الله صلی الله علیه وسلم سلسه نسبش به کدام از فرزندان اسماعیل می رسد.ب)قیدار
۸در خصوص تاریخ امارت مکه ابتدا اسماعیل علیه السلام زعیم و متولی مکی بود و ۱۳۷ سال عمر کردند پس از ایشان فرزندان وی و پس از فرزندان اسماعیل قبیله جرهم که اسماعیل از این قبیله همسر اختیار کرده بودالف)صحیح
۹قصی بن کلاب از اجداد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که با حبی حلیل که والی مکه و قوم خزاعه بود ازدواج کرد و پس از مرگ حلیل قصی زمام امور اجتماعی و سیاسی را به دست گرفت و متولی خانه خدا گردیدالف)صحیح
۱۰از کارهای مدبرانه قصی بن کلاب این بود که همه قریشیان را از مناطقی که در آن اقامت داشتند به مکه فراخواند و در آنجا گرد آورد و اراضی مکه را به قطعات زیادی تقسیم کرد و هر گروه از قریش را که به هر قطعه ای فرود آمدند همانجا سکنی دادالف)صحیح
۱۱قصی بن کلاب دارالندوه را تاسیس نمود ، دارالندوه محل تجمع سران قریش بود و در آنجا امور سیاسی و اجتماعی را حل و فصل می کردند و دارالندوه در وضعیتی تاسیس شد که در آن به مسجدالحرام باز می شدالف) صحیح
۱۲مقامات و احترامات و مسئولیت‌های قصی شامل ۱- ریاست دارالندوه ۲-  لوا و رایت ۳- قیادت ۴- حجابت ۵- سقایت حجاج ۶-  رفادت حجاجالف) صحیح
۱۳منصب قیادت که یکی از مناصب قصی بن کلاب بود وبعدها به فرزندانش منتقل شد یک منصب نظامی بود بدین مفهوم که هیچ لوا و رایتی برای جنگ بسته نمی شد مگر به دست او یا به دست یکی از فرزندان او  ب)غلط
۱۴منظور از منصب رفادت حجاج ، نوشانیدن آب با کمی خرما و کشمش به حجاج در هنگام ورود آنها به مکه بودب)غلط
۱۵قصی تمام مناصب و مسئولیت ها را به فرزندش عبدالمناف واگذار نمود با وجود اینکه عبدالدار فرزند ارشد قصی بن کلاب بودالف)صحیح
۱۶پس از قصی تمام مناصب به عبد مناف و پس از او پسران عبدمناف با عموزاده ها یعنی پسران عبدالدار بر سر مناصب توافق و سازش نمودند و مناصب مربوط به ریاست و امارت را بین خود تقسیم نمودندالف)صحیح
۱۷پس از عبدمناف ریاست مناصب لوا و رایت و حجابت به دست بنی عبدمناف باقی ماندب)غلط  
۱۸با توجه به مناصبت قصی بن کلاب پس از او فرزندان او مناصب را به ارث بردند و ازاین مناصب رفادت و سقایت به عباس بن عبدالمطلب رسیدالف)صحیح
۱۹منظور از تحجیر اموال چیست یعنی سازماندهی دیات و غرامت ها و این مقام از آن بنی سهم بودب)غلط
۲۰عقاب نام یکی از مناصب قریش می باشد به معنای حمل رایت و پرچمداری قریش و این مقام ازآن بنی امیه بودالف)صحیح
۲۱در نظام قبیله ای همه چیز به رئیس قبیله منتهی می‌شود و او از نظر قدرت و نفوذ و استبداد فردی ، همانند یک دیکتاتور قدرتمند عمل می‌کردالف)صحیح
۲۲فضول یکی از انواع غنائم جنگی به شمار می‌آمد که متعلق به رئیس قبیله بود فضول عبارت بود از غنایمی که در میانه راه و پیش از آنکه به دست رزمندگان برسد به چنگ رئیس می افتادب)غلط  
۲۳اولین کسی که در حجاز بت پرستی را ترویج داد شخصی به عمروبن لحی رئیس قبیله خزاعه بودالف)صحیح
۲۴بت های لات، عزی، هبل و منات از بزرگترین و اولین بت های قوم عرب بودند که بت عزی در خانه کعبه قرار داشت و اهل مکه دستی از طلا برای او ساختندب)غلط  
۲۵عمرو بن لحی  به کمک همزاد جنی اش بت های قوم نوح را که به نام های ود، سواع، یعوث، یعوق، و نسر بودند و در جده مدفون بودند را نباشی کرد و در موسم حج ، آن بت ها را در میان قبایل عرب توضیع نمودالف)صحیح
۲۶اوضاع بت پرستی در سرزمین عربستان به قدری بود که در فتح مکه رسول خدا ۳۶۰ بت که در اطراف خانه خدا بودند با چوب دستی بر زمین انداخت و آنها را آتش زدندالف)صحیح
۲۷این جمله مربوط به کدام صحابی است بسیار میشد که قطعه سنگی را مدتها پرستش میکردیم همین که قطعه سنگی از آن بهتر می یافتیم آنرا می انداختیم و این یکی را بر میگذیدیم و هر وقت نیز قطعه سنگی نمی یافتیم مشتی خاک فراهم میاوردیم و شیر گوسفند را روی آن می دوشیدیم و گرداگرد آن به طواف میپرداختیمب) ابو رجا عطاردی
۲۸اگر بخواهیم شرک و بت پرستی را در عهد جاهلیت ردیابی کنیم مشرکان واقعا اولیا و انسانهای نیکوکار را به عنوان اله و خدای خود تلقی میکردند و آنها را مورد پرستش قرار میدادند لذا برای آن اولیا تمثال ها و مجسمه هایی را تراشیدند و آنها را عبادت نمودند.ب)غلط  
۲۹اوثان جمع ((وثن)) به چه معنایی بودب)  اطلاق می‌شد به اماکن متبرکه که نذورات و قربانی های خود را به آن اماکن می‌بردند و تقدیم می نمودند اطلاق می‌شد
۳۰بیشتر مناسک و مراسمات بت پرستی توسط عمرو بن لحی بدعت نهاده شده بود مردم معتقد بودند مناسک پیشنهادی عمرو بن لحی همه بدعت های حسنه هستند و تحریف آئین ابراهیم به حساب نمی آیندالف)صحیح
۳۱آیین های عبادی جاهلیت به چه صورت هایی بودند ؟ ۱- در جوار آن ها اعتکاف می‌کردند و به آنها پناهنده می شدند، در گرفتاری ها از آنها فریاد رسی می طلبیدند و برای رفتن نیازهایشان در برابر آنها نیایش می کردند و معتقد بودند که آنها نزد خدا شفاعت شان را می کنند ۲- به سوی آن اماکن و نزد آن بتان به حج می گذاردند و در برابرشان کرنش می‌کردند ۳- انواع قربانی ها را برای خوشامد آنها تقدیم می کردندالف)صحیح
۳۲از آیین های عبادی جاهلیت این چنین بود که بخشی از محصولات کشاورزی و دامپروری را به بت ها اختصاص می‌دادند و بخشی را نیز برای خدا، آنوقت ترتیباتی داشتند که به موجب آن سهم خدای یکتا را به بت ها منتقل می‌کردند و گاه وقتی نیز سهم بت ها را به خدا منتقل می کردندب)غلط
۳۳سائبه دام هایی بودند که آنها را به خاطر بت ها برای چریدن رها می‌کردند و برگرده آنها باری نمی‌نهادندالف)صحیح
۳۴((وصیله)) به ناقه تازه زائی گفته می‌شد که به صورت پیاپی دو شتر نر می زایید و در فاصله آن دو، شتر ماده نمیزائید،  چنین شتری را برای بت ها رها می کردندب)غلط
۳۵قوم عرب چگونه از ازلام استقسام می کردند منظور از ازلام مجموعه سه عدد تیر بود که چوبه تیر بدون پیکان داشت یکی از آن ۳ ((نعم)) به معنای بله ((لا)) به معنای نه ((غفل)) به معنای میانه برای هر کاری مانند انتخاب سفر، ازدواج از این ازلام استقسام میکردندب)غلط
۳۶در عهد جاهلیت عراف به کاهنانی اطلاق می‌شد که بر اساس حرکات ستارگان و طلوع و غروب خورشید احوال آینده را پیش بینی می کردند و به تاثیر ستارگان در زندگی انسان ها باور داشتند  ب)غلط
۳۷اعتقاد به ((هامه)) عهد جاهلیت به چه معنایی بود ؟ معتقد بودند روح ناآرام شخص مقتول به صورت جغد در می‌آید و در دشت و بیابان پرواز می‌کند و می‌گوید تشنه ام وقتی انتقام خون او گرفته می‌شود آرام می گیرد و آسوده می شودالف)صحیح
۳۸منظور از اهل حل چیست؟ به عرب های بیرون از مکه اهل حل میگویند و به ساکنان مکه اهل حرم یا حمس گفته می شدب)غلط
۳۹آیه ((ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)) درصدد اصلاح کدام یک از فرهنگ های غلط جاهلی بود (موضوع این آیه امر به ساکنان مکه است که آنها نیز مانند مردم در عرفات وقوف داشته باشند و از عرفات به مشعر الحرام سرازیر شوند)  الف)صحیح
۴۰انگیزه ابرهه در خراب کردن بیت الله الحرام گسترش آیین مسیحیت بود و تا آنجا پیش رفت که در یمن کعبه ای بنا کرد و می خواست زائران عرب را از حج بیت الله بازدارد آنها را وادار به سوی کعبه یمن کند به همین خاطر تصمیم به خراب کردن خانه خدا گرفتالف)صحیح
۴۱حادثه اصحاب اخدود مربوط به سوزانده شدن مسیحیان نجران به دلیل عدم پذیرش آیین یهودیت بود لذا وقتی ذونواس به حکومت رسید خندق های آتش را ایجاد کرد و مردان و زنان و کودکان خردسال و پیران سالخورده را در گودال های آتش سوزاندالف)صحیح
۴۲قبل از اسلام شاخه آیین مجوس در کدام نواحی از اقوام عرب رایج بود ؟ آیین مجوس در عراق، بحرین و مناطق مجاور در سواحل خلیج‌فارس طرفدارانی داشتالف)صحیح
۴۳از ویژگی کدام آیین تحریف شده قبل از ظهور اسلام می‌باشد: تمام هم و غم خودشان را به جمع مال و منال و حفظ جا و ریاست مصروف کرده بودند، هرچند به قیمت تباهی دین و نشر و گسترش الحاد و کفر و اهانت به تعالیم الهی تمام شود.الف) یهودیت
۴۴از ویژگی کدام آیین تحریف شده قبل از ظهور اسلام می‌باشد: این آیین به صورت یک وثنیت دشوار و غیرقابل فهم درآمده بود که میان  خدا و انسان به طرز شگفتی خلط کرده بود.ب)  مسیحیت
۴۵از نظر اجتماعی میان طبقه اشراف عرب روابط مردان با زنان بسیار لجام‌گسیخته بود و انواع آمیزش میان مردان و زنان برقرار بود و روابط بی حد و مرز جنسی نامی جز بی بندوباری و فحشا و فساد را نمی‌توان برآن سراغ داشت.ب)غلط
۴۶نکاح الاستبضاع نوعی آمیزش در عهد جاهلیت بدین ترتیب بود که گروهی از مردان که تعدادشان کمتر از ۱۰ نفر بود جمع میشدند و مدتی هر یک از آنان هر چند بار که میخواست به سراغ آن زن میرفتند بعد از وضع حمل آن زن ، زن همه مردان که با او نزدیکی کرده بودند را جمع می کرد و نام هر کدام از آنان که بر زبان میاورد فرزند متولد شده به او ملحق میگردیدب)غلط
۴۷در عهد جاهلیت در نزاع ها و جنگ ها قبیله ای زنان قبیله شکست خورده توسط مردان قبیله پیروز شده به اسارت گرفته میشد و آن مردان بدون هیچ رداع و مانعی آن زنان را از آن خود میکردند اما فرزندانی که از اینگونه مادران به دنیا می آمدند تا آخر عمر می بایست این عار و ننگ را تحمل می کردندالف) صحیح
۴۸«لا دعوةَ في الإسلامِ، ذَهَبَ أمْرُ الجاهليَّةِ، الولدُ للفِراشِ، وللعاهِرِ الحَجَرُ» در اثبات این مطلب است که اکثریت قریب به اتفاق مردان و زنان در عهد جاهلیت از کار فحشا احساس عار و ننگ نمیکردند و انتصاب آن را به خود قبیح نمیدانستندالف) صحیح
۴۹در مفهوم جاهلیت ((انصر اخاک ظالما…))چه معنایی داشت؟الف)  به معنای حقیقی واژگان
۵۰در فرهنگ جاهلیت کدام ماه را از کار اندازنده نیزه ها می نامیدند.الف)  رجب
۵۱در فرهنگ جاهلیت چرا می گساری  و باده نوشی را قابل ستایش می‌دانستندب) چون می گساری راه سخاوت و کرم را باز می کرد و زمینه زیاده‌روی در بخشش را برای انسان فراهم می نمود
۵۲عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ از ویژگی کدام دشمن دین خداست ؟    الف) اخنس بن شریق ثقفی
۵۳قریش لقب قصی بن کلاب جد اعلای نبی اکرم است و قبیله قریش به او انتساب یافته استب)غلط
۵۴هاشم نخستین کسی است که در مکه به حجاج خوراک نان و آبگوشت داد نام وی عمرو بود و به خاطر خورد کردن (هشم) نان درآبگوشت و تهیه ثرید برای حاجیان هاشم نامیده شدالف)صحیح
۵۵قریش دو سفر بازرگانی داشت یکی در تابستان و دیگری در زمستان این سفرها به …………….. منتسب استب) هاشم (عمرو)
۵۶در خصوص عبدالمطلب : نام او شیبه فرزند هاشم می باشد که بعدها مطلب برادر هاشم از وجود او مطلع می شود و نزد مادرش رفته و شیبه را با خود به مکه می آورد زمانی که مردم شیبه را با مطلب می‌بینند می‌گویند (هذا عبدالمطلب) این پسر غلام مطلب هستالف) صحیح
۵۷در ماجرای اصحاب فیل ابرهه در محلی به نام مغمس مورد اصابت «طیرابابیل» قرار گرفت و آنها را هلاک نمودب) غلط
۵۸کدام موضوع سبب شد عبدالمطلب کند نذر کند که اگر چنانچه خداوند متعال به او ۱۰ فرزند پسر عنایت کند که همکار و ممدکار او باشند و از او رفع ستم کنند یکی از آن ۱۰ پس را قربانی خانه کعبه خواهد کردب) حفاری چاه زمزم 
۵۹در نظام اجتماعی جاهلیت دیه یک انسان ده شتر بود کدام واقعه سبب شد دیه به یکصد شتر افزایش یابدالف) نذر عبدالمطلب برای قربانی پسرش
۶۰جمله «انا ابن الذبیحین» من فرزند دو ذبیح هستم یعنی جدشان عدنان و پدرشان عبداللهب)غلط
۶۱اولین دایه ای که پیامبر را شیر داد چه کسی بودالف) ثویبه
۶۲حلیمه میگوید : هیچ چیز مرا وادار نکرد که محمد را به شیرخوارگی بگیرم جز ترحم و احسان نسبت به این کودک چون همه زنان شیرده از گرفتن او به دلیل یتیم بودن امتناع کردندب)غلط
۶۳حلیمه با توجه به علاقه فراوانی که نسبت به محمد داشت بعد از ماجرای شق الصدر پیامبر ترسید و او را به مادرش بازگردانیدالف) صحیح
۶۴بر اساس گفته مؤلف ابواء محل دقیق درگذشت آمنه نیست و مورخان در مورد مکان درگذشت آمنه اختلاف دارند اما آنچه توافق دارند آمنه در سفر بازگشت از یثرب در بین راه وفات نمودب)غلط
۶۵وابیض یستسقی الغمام بوجهه .   ثمال الیتامی عصمة للارامل از اشعار ابوطالب است که به داستان خاصی اشاره دارد این داستان حمایت پیامبر از ایتام وبیوه زنان هستب)غلط
۶۶جرجیس راهب بشارت به نبوت محمد را بر اساس مشاهده مهر نبوت که به گردی یک دانه سیب پایین تر از غضروف شانه راست او قرارداشت شناسایی نمود و به ابوطالب توصیه نمود مراقب و مواظب او باشدالف) صحیح
۶۷یکی از جنگهایی که پیامبر در آن حضور داشت حرب فجار بود این جنگ را به دلیل فسق و فجور و چون شروع آن با کشته شدن سه تن از طرف مقابل بود حرب فجار نامیدندب)غلط
۶۸حرب فجار را به دلیل هتک حرمت ماه های حرام و قتل و کشتار در آن حرب فجار نامیدندالف)صحیح
۶۹در خصوص پیمان حلف الفضول آیا این تحلیل صحیح است یا غلط ؟ روح حاکم بر این پیمان کاملاً با حمیت جاهلیت که پشتوانه و درون مایه آن تعصب بود مطابقت کامل داشتب)غلط
۷۰در خصوص کدام واقعه پیامبر اظهار داشتند که هم اینک در دوران اسلام نیز اگر مرا به سوی آن فرا می خواندند اجابت می نمودمب) حلف الفضول
۷۱کدام یک اولین شریک تجاری پیامبر محسوب می شودب) سائب بن ابی سائبه مخزومی
۷۲سن خدیجه در هنگام ازدواج با محمد ۴۰ سال بود و محمد تعداد ۱۰۰ ماده شتر جوان را به عنوان مهریه او قراردادب) غلط
۷۳همه فرزندان رسول خدا از خدیجه می‌باشند تمام پسران او در سن خردسالی در گذشتند اما دختران او اسلام را درک کردند و اسلام آورده و مهاجرت نمودندب) غلط
۷۴یکی از اتفاقات قبل از بعثت پیامبر تجدید بنای خانه کعبه بود که اولین کسی که اقدام به تخریب خانه‌ کعبه به نیت تجدید بنا کرد ولید بن مغیره مخزومی بودالف) صحیح
۷۵حجر و حطیم که بیرون از بنای کعبه هستند در اصل جزو بنای کعبه می باشند اما به دلیل کسری بودجه در بنای کعبه بیرون از بنا قرار داده شدندالف) صحیح
۷۶به دیوار بیرونی به پهنای ۳۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۵ سانتیمتر که گرداگرد خانه کعبه قرار دارد شاذروان گفته می‌شودالف) صحیح
۷۷رویاهای صادقانه در واقع ۶ ماه قبل از بعثت مرتب پیامبر در خواب می دید که به او وحی شده و به پیامبری مبعوث گشته و در واقع رویای صادقانه یکی از اجزای ۴۶ گانه دوران نبوت و پیامبری محسوب می‌گرددب) غلط
۷۸نخستین بار که نزول وحی بر رسول خدا آغاز گردید به چه صورت بود؟الف) درحالت خواب
۷۹پس از خدیجه اولین کسی که به حادثه غار حرا اطلاع یافت  و پیش‌بینی‌هایی را در خصوص نبوت پیامبر و حتی اخراج شدن رسول الله از مکه نمود شخصی به نام ورقه بن نوفل پسرعموی خدیجه بودالف) صحیح
۸۰به اعتقاد نویسنده و نتیجه گیری ایشان از روایات مقدار فترت وحی از آغاز تا استمرار دوباره آن ، در دهه اخیر ماه مبارک رمضان بوده و احتمالا همین مطلب راز اختصاص یافته دهه اخیر به اعتکاف و نیز راز عید گرفتن روز اول شوال می باشدالف) صحیح
۸۱آیات ابتدایی سوره مدثر پس از فطرت وحی مشتمل بر دو نوع وظیفه است نوع اول ابلاغ و انذار و نوع دوم وظیفه تطبیق اوامر خداوند سبحان و تعهد و التزام درونی نسبت به اجرای آنالف)صحیح
۸۲کدام یک از آیات زیر که به عنوان اولین ارمغان و تحفه برای پیامبر مکرم اسلام عطا شده و مشتمل بر این پیام قرآنی است که : وقتی احساس می کنی باید صبور باشی و نباید پاداش آن را از مردم بخواهیب)  «وَلَا تَمْنُن تَسْتَکْثِرُ
۸۳در خصوص گوناگونی انواع وحی دشوارترین و سنگین ترین نوع وحی برای آن حضرت نزول فرشته وحی به صورت اصلی خویش که خداوند او را به آن صورت آفریده است می باشدب)غلط
۸۴بنا به نص صریح قرآن خداوند مستقیما با موسی کلیم الله سخن گفته اما مستند ثبوت این نوع وحی برای رسول خدا حدیث اسراء می باشدالف)صحیح
۸۵ارقم بن ابی الارقم مخزومی جزء مسلمانان پیشتاز و ملقب به «امین هذه الامه»  می باشدب)غلط
۸۶عبدالرحمان بن عوف زهری و طلحه بن عبدالله تیمی به واسطه تبلیغ عثمان بن عفان به دین اسلام گرویده شدندب)غلط
۸۷جعفر بن ابیطالب – زبیر بن عوام اسدی – سعد بن ابی وقاص زهری همه قریشی و عبدالله بن مسعود هذلی و عبدالله بن جحش اسدی غیر قریشی همه از زمره سابقین اولین و پیشتاز در اسلام بودندالف)صحیح
۸۸در دوران مکی تنها نماز عبادتی بود که مسلمانان مامور به انجام آن بودند و زیاده بر آن امر و نهی و عبادتی در کار نبودالف)صحیح
۸۹وجوب نماز قبل از واقعه اسرا بوده و هیچ اختلافی بر سر این موضوع وجود نداردب)غلط
۹۰تا قبل از دعوت علنی در نزد قریش دعوت اسلام نشناخته بود و هنوز اهل مکه از دعوت پیامبر آگاهی نداشتند و اگر آگاه بودند شکنجه و آزار و اذیت ها شروع شد لذا هیچ دلیلی بر این مدعا نیست که اهل مکه با دانستن اطلاع از دین محمد دست به آزار و شکنجه او و یارانش نکرده باشندب)غلط
۹۱نخستین فرمان در دعوت علنی پیامبر کدام است ؟ب) « وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» سوره شعرا
۹۲تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا یعنی دو دستت خشکیده باشد به خاطر همین حرف ما را در اینجا گرد آورده ایب)غلط
۹۳راه حل نهایی ولید بن مغیره در معرفی رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل دسته جات عرب کدام یک بودالف) او ساحر است
۹۴آیات قرآن بیشترشبیه به سحر و جادو بود لذا ولید بن مغیره برچسب سحر را پیشنهاد دادب)غلط
۹۵آیه (إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) بیانگر کدام یک از شیوه های جبهه گیری و کارشکنی مخالفان دعوت پیامبر بودالف) القا شبهه و جو سازی دروغین
۹۶آیه (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) در پاسخ به کدام شبهه و جو سازی دروغین مخالفان نسبت به رسول الله است ؟الف) نسبت کهانت
۹۷آیه  (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ) مربوط به کدام اعتقاد غلط مخالفان دعوت پیامبر میباشد؟الف) مقام نبوت و رسالت متناسب بشر نیست
۹۸آیه (هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ) دلالت بر شبهه مخالفین بر کدام محور اصلی دین میباشد؟الف) محور معاد
۹۹خداوند در پاسخ استبعاد های منکران زندگی دوباره و حیات ابدی انسان یک اصل کلی را بیان نمود دائر بر اینکه بازگردانیدن انسانها به زندگی برای خدا ساده تر از اصل آفرینش آنان استالف)صحیح
۱۰۰گستردگی و تنوع در کدام یک از شیوه های مقابله با دعوت پیامبر به گونه‌ای بود که فرصت و مجال تأمل و تفکر پیرامون دعوت پیامبر اسلام را از مردم سلب می نمودب) القای شبهه و جو سازی دروغین
۱۰۱کدام یک از اصحاب رسول الله آنقدر شکنجه دید که به کوری وی منجر شد و مشرکان به او گفتند که لات و عزی تو را به این روز انداخته اندالف) زنیره
۱۰۲کدام یک از اصحاب رسول الله قبل از اسلام حرفه اش آهنگری بود و وقتی اسلام آورد ارباب وی او را با آتش شکنجه می دادب) خباب بن ارت
۱۰۳اولین زن شهید اسلام زیر شکنجه چه کسی به درجه شهادت رسیدب) امیه بن خلف
۱۰۴کدام صحابی جز مرفه ترین و ثروتمندترین فرزندان عرب آن روزگار بود و به واسطه اسلام آوردن از سوی خانواده طرد گردیدب) مصعب بن عمیر
۱۰۵مشرکان ابتداءا برای جلوگیری از دعوت و وادار کردن پیامبر به دست کشیدن از دعوت کدام شیوه را انتخاب نمودندالف) مذاکره با ابوطالب
۱۰۶موضع ابوطالب در قبال وعد ووعید و تهدید اشراف مکه نتیجتا چه بود و به پیامبر چه گفتب) برو برادرزاده عزیزم هرچه میخواهی بگو که من همیشه حامی تو خواهم بود
۱۰۷مشترکان وقتی تمام اسباب را برای خنثی کردن دعوت پیامبر اتخاذ نموده و راه به جایی نبردند نهایتاً راه منحصر به فرد آزار رسانیدن و تعدی و تعرض به جانب رسول الله را اختیار کردندالف)صحیح
۱۰۸ابولهب دو پسرش عطبه و عطیبه را پیش از بعثت به همسری ددو تن از دختران رسول خدا رقیه و ام کلثوم درآورده بود پس از بعثت به پسرانش دستور داد که همسرانشان را طلاق بدهندالف)صحیح
۱۰۹حماله الحطب لقب چه کسی است ؟الف) اروی دختر حرب بن امیه خواهر ابوسفیان
۱۱۰سوره همزه (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) در باره او نازل شده استب) امیه بن خلف
۱۱۱کدام یک از دشمنان دین خدا برای تحقیر رسول الله آب دهان به چهره مبارک ایشان افکند؟ب) عقبه بن ابی معیط
۱۱۲سوگند خورنده زبون ، طعنه زننده سخن چین ، مانع هر کار خیر، تجاوز گر گناه کار، پرخاشگر، زنا زاده خصائلی است که قران عقبه بن ابی معیط را با آن توصیف نمودب)غلط

درباره ی مدیر سایت

مدیر سایت

همچنین ببینید

مسابقه کتابخوانی – هفته پایانی- زندگی علی بن ابی طالب رضی الله عنه

جهت نام نویسی فرم موجود در پایین همین صفحه را کامل نمایید.فرصت مطالعاتی: از تاریخ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

-- بارگیری کد امنیتی --